Wat staat er allemaal in een goed marketingplan?

Een marketingplan schrijven

Als ondernemer wil je jouw producten of diensten graag onder de aandacht van je doelgroep brengen om zo goed mogelijk te verkopen. Het schrijven van een marketingplan draagt bij aan een vliegende start van je bedrijf met concrete doelstellingen. Met een goede marketingstrategie vergroot je de kans op succes aanzienlijk. Het marketingplan is een totale strategie die bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Denk aan een SWOT-analyse, de marketingmix en de doelgroep. Het helpt je om een duidelijk doel te formuleren en hier een strategie voor te ontwikkelen.

Maak een analyse van je bedrijf

In de bedrijfsanalyse beschrijf je de huidige situatie van je bedrijf. Begin met een duidelijk overzicht van jouw financiële situatie: wat zijn de omzetcijfers en wat zijn de resultaten van de in- en verkoop? Beschrijf ook de kenmerken van het product of de dienst die je gaat leveren. Welke materialen heb je nodig? Verwacht je personeel in dienst te gaan nemen? Neem in deze analyse de werkwijze en structuur op van je bedrijf: maak een organogram om dit in kaart te brengen, beschrijf de bedrijfscultuur. Omschrijf ook externe factoren als de locatie van jouw kantoorpand of de bereikbaarheid, die wellicht van invloed zijn op jouw bedrijfsvoering.

Bepaal je doelgroep

Breng je toekomstige klanten in kaart, onderzoek voor wie je het product maakt of aan wie je een dienst aanbiedt. Segmenteer de markt door herkenbare groepen te definiëren. Mannen of vrouwen? Jongeren of ouderen? Modaal inkomen of twee keer modaal? Maar denk ook aan opleiding, woonplaats, geloof en sociaal-economische achtergrond. De doelgroep moet wel groot genoeg zijn om je investering in de ontwikkeling van een product of dienst terug te verdienen. 

Je kunt het inzicht in de doelgroep verder vergroten door de klanten in kaart te brengen via het opstellen van een klantenanalyse. Hiermee ontdek je wie jouw potentiële klanten zijn:

 • Wat zijn de algemene kenmerken van mijn doelgroep?
 • Wie zijn mijn potentiële klanten en wat zijn hun behoeften?
 • Hoe waarderen klanten mijn product en de service?
 • Hoe trouw zijn klanten aan mijn product?

Voer een marktonderzoek uit

Als je de doelgroep hebt bepaald, begin je met het onderzoeken van je markt. Je kunt aan cijfers komen via de branchewijzer van ondernemersplein.nl, via het CBS (Statline) via de branche rapporten van de Rabobank, ING of ABN AMRO. Wanneer je meer inzicht hebt gekregen in jouw sector, kun je dieper in je markt duiken door een marktonderzoek te doen. Vraag mensen uit jouw doelgroep wat zij van je product of dienst vinden, bijvoorbeeld door het houden van interviews of het versturen van enquêtes. Het voordeel van interviews is dat je de beweegredenen kunt achterhalen; het voordeel van een enquête is dan weer dat je in korte tijd een groter aantal mensen kunt bereiken.

Stel een concurrentie analyse op

Hier besteed je aandacht aan de eigenschappen van je product versus die van concurrenten. Maak een lijst van een aantal bedrijven in jouw sector en regio die je als voornaamste concurrenten beschouwt. Schrijf op wat jij de klant te bieden hebt in vergelijking met deze bedrijven. Hoe verhoudt jouw product of dienst zich tot die van anderen? Wat is het verschil in prijzen? En welke marketing middelen worden ingezet?

Maak een SWOT analyse

Dit is een analyse van jouw sterke en zwakke punten, zodat je op een overzichtelijke manier duidelijk maakt of een nieuw product of dienst genoeg potentie heeft.

 • S = Strengths (sterktes): Waar ben ik goed in?
 • W = Weaknesses (zwaktes): Wat zijn mijn minder sterke eigenschappen?
 • O = Opportunities (kansen): Waar liggen de kansen?
 • T = Threats (bedreigingen): Welke bedreigingen liggen er op de loer?

Door eerlijk ten opzichte van jezelf en jouw bedrijf te zijn, leg je alle knelpunten bloot en kun je bedreigingen of zwaktes omzetten in kansen en sterktes. Als je de SWOT-analyse hebt gemaakt, kun je een concreet doel bepalen en een strategie opstellen om dit te behalen.

Formuleer de marketingmix 

Uitgangspunt voor het formuleren van een marketingstrategie is de marketingmix, die bestaat uit de vier P’s: product, prijs, promotie en plaats. Soms ook aangevuld met de vijfde P: personeel. Al deze onderdelen staan in directe relatie tot elkaar. De vier P’s worden tegenwoordig ook wel de vier C’s genoemd, omdat het perspectief van marketing de laatste decennia meer naar de klant (customer) is verschoven.

 • Product staat voor Customer Needs: het product moet een toegevoegde waarde zijn.
 • Prijs staat voor Costs: naast de prijs kijkt de consument ook steeds meer hoeveel moeite hij ervoor moet doen. Zorg dat je met goede randvoorwaarden het verschil kunt maken.
 • Plaats staat voor Convience. De klant is op zoek naar gemak. Niet veel geld betalen aan parkeerkosten om in jouw winkel te komen, maar met één druk op de knop iets online bestellen. Of je moet een onderscheidend product hebben.
 • Promotie staat voor Communicatie. De klant is mondiger geworden en wil interactie. Gebruik social media en communiceer.

Bepaal je marketing budget

Het marketingbudget is tijdens de startfase dus vaak een ondergeschoven kindje. Toch heb je niet veel budget nodig om een slimme marketingcampagne te voeren. Je kunt bijvoorbeeld een website of webshop ontwikkelen en marketing campagnes voeren via e-mail, social media en zoekmachines.